Αποπεράτωση Ξενοδοχείου Γ’ Τάξεως Νέας Καρβάλης

Ανέγερση Ξενοδοχείου Σκάλα Παναγίας
April 9, 2021
Ανέγερση Τεσσάρων Κατοικιών Σκάλα Ποταμιάς
April 28, 2021

Αποπεράτωση Ξενοδοχείου