Ανακαίνιση Διαμερίσματος Επί Της Οδού Εβδόμης Μεραρχίας Στην Καβάλα

Ανακαίνιση Διαμερίσματος στον Αϊ-Γιάννη Καβάλας
April 7, 2021
Μόνωση δώματος και κέλυφος κατοικίας
April 7, 2021

Ολική ανακαίνιση διαμερίσματος στην Καβάλα



Πριν και Μετά την Ανακαίνιση

σύρτε το βελάκι before and after αριστερά και δεξιά για να δείτε το πριν και το μετά του έργου