Ανέγερση συγκροτήματος Κατοικιών 

                                                                                        "ATHASI RESIDENCES" ΛΙΜΕΝΑΣ , ΘΑΣΟΣ